Contacto

Contacto principal

Jorge Icabalceta
UNAN Managua - CUR Matagalpa
Teléfono 27723310 ext 7113

Contacto de soporte

Erick Lanzas
Teléfono 27723310 ext 7109